Đóng

Lượng giá

Khám khớp gối

NHÌN

Dáng đi

Hình dạng gối

Sự canh hàng


SỜ

Lồi cầu xương đùi trong, ngoài

Lồi cầu xương chày trong, ngoài

Chỏm mác

Xương bánh chè

Lồi củ chày

Ròng rọc xương đùi

Gân cơ tứ đầu

Cánh bên bánh chè trong, ngoài

Gân bánh chè

Gân cơ nhị đầu

Gân cơ bán gân, bán màng


TẦM VẬN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG VÀ THỤ ĐỘNG

Độ gấp gối: tư thế nằm ngửa, tư thế nằm sấp

Độ duỗi gối: tư thế nằm ngửa, phương pháp đo độ chênh gót


THỬ CƠ BẰNG TAY


ĐỘ VỮNG CỦA KHỚP

Phép kiểm ngăn kéo (Drawer test)

Phép kiểm Lachmann (Lachmann test)

Phép kiểm vẹo ngoài (Valgus stress test)

Phép kiểm vẹo trong (Varus stress test)

Phép kiểm chuyển trục xoay (Pivot Shift Test)

Phép kiểm quay điện thoại (Dial test)


PHÉP KIỂM TRA TỤ DỊCH TRONG KHỚP

Bập bềnh xương bánh chè (ballotement)

Vắt sữa (milking)


PHÉP KIỂM SỤN CHÊM

Ấn khe khớp

Phép kiểm McMurray

Phép kiểm Appley

Phép kiểm Thessaly


PHÉP KIỂM KHỚP CHÈ ĐÙI

Ép khớp

Sờ mặt khớp

Mài mặt khớp


ĐỘ RƠ KHỚP (JOINT MOVEMENT PLAY)

Khớp chày-đùi: ra trước, ra sau, ra ngoài, vào trong, xoay trong, xoay ngoài

Khớp chè-đùi: ra ngoài, vào trong, xuống


MỘT SỐ PHÉP KIỂM KHÁC

Phép kiểm Ober: độ căng dải chậu chày

Phép kiểm Noble

Độ căng cơ hamstring


BẢNG KIỂM CHỨC NĂNG

Thang điểm Lysholm

Thang điểm IKDC