Đóng

Mục đích của website

Cung cấp kiến thức phổ thông về Phục hồi chức năng cho khách hàng
Cung cấp kiến thức chuyên môn về Phục hồi chức năng cho nhân viên y tế

Thời gian làm việc

BV Chợ Rẫy, Khoa PHCN

T2-T6: 7h00 – 16h00

PK An Phúc, 502-504 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10

T3, T5: 17h30 – 19h30 (theo hẹn)