Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

LÝ LỊCH VẮN TẮT

————————-

       I.            BẢN THÂN:

 • Họ và tên khai sinh: Hồ Quang Hưng
 • Sinh năm 1981
 • Số điện thoại: 0769455929.
 • E-mail: hungho.dd@gmail.com
 • Cơ quan công tác: BV Chợ Rẫy
 • Học vị:  BS đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM, năm 2005; BS CKI PHCN tại Đại học Y Dược TPHCM, năm 2013
 • Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: BS điều trị Khoa PHCN từ năm 2009
 • Chức vụ Hội : Ban chấp hành Hội Nội Soi Cơ Xương Khớp TPHCM (HAS) năm 2016 – 2021, Ban chấp hành Hội PHCN TPHCM từ năm 2018

    II.            HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

 • 2019: học PHCN thần kinh 1 năm tại Creteil, Ile-de-France, Pháp.
 • 2018: tham gia báo cáo tại Hội nghị Nội soi khớp và Y học thể thao Đông Nam Á (ASSA) tại Semarang, Indonesia.
 • 2017: tham gia Khóa huấn luyện Phục hồi chức năng tại Fukuoka, Nhật Bản.
 • 2016: tham dự Hội nghị VLTL Châu Á (ACPT) tại Kuala Lumpur, Malaysia.
 • 2013: tham dự Hội nghị VLTL Châu Á (ACPT) tại Taichung, Đài Bắc.
 • 2012: tham gia Khóa huấn luyện Phục hồi chức năng tại Osaka, Nhật Bản.

 III.            BÁO CÁO KHOA HỌC: xem mục Bài báo cáo